Back

Vad behövs?
En bra editor
Gärna minst två läsare på HD:n
En validator på HD:n
Ett enkelt bildbehandlingsprogram, ex. Lview
Photoshop eller billigare alternativet Paint Shop Pro
MapEdit för att göra image-maps
GifCon för att göra animerade bilder

En bra editor
Jag började med att arbeta i Netscapes WYSIWYG-editor. Men den och jag blev aldrig sams riktigt. Den gjorde sällan så som jag ville, det var svårt att styra layouten och jag tyckte att jag inte lärde mig grunderna i HTML via trycka på knappar. Så jag övergick till NotePad. Efter ett tag så fick jag bra insyn i vad de olika taggarna innebar genom trial and error. Nu har jag övergett NotePad för HomeSite. Fast jag använder inte alla dess snabbknappar, jag sitter fortfarande och handkodar det mesta ;) Svårt att lära gamla hundar att sitta. men jag har stor nytta av alla funktioner i den editorn. Se till att du hittar en bra editor som DU trivs med. Undvik helst dessa WYSIWYG-editorer, de kodar sällan rent och du lär dig ej HTML.

Flera läsare
Det är inte helt fel om du skaffar minst två läsare. Förslagsvis senaste versionerna av Netscape(NS och Explorer(MSIE). NS är oxå gratis, brukar ofta ligga på dessa CD-rom skivor som följer med tidningar, ex. PC Hemma. MSIE likaså och den är helt gratis, än så länge. Man vet ju aldrig vilka planer Mr. Gates har ;). Det kan tyckas vara lyx att ha två olika browsers, men ett oumbärligt hjälpmedel för dig om du vill kunna kolla hur den ser ut i båda två.

Egen validator
Tanka ned och testa en egen validator på HD:n. CSE 3310. HomeSite har en egen inbyggd validator. Du kan även validera via nätet, http://validator.w3.org/. Om du validerar (kollar) dina dokument så kan du korrigera dina felkodningar enkelt på en gång. Samt att du garanterat kommer att lära dig mer om html. garanterat :). Många fel i ett dokument kan göra så att din sida inte visas korrekt, inte visas alls eller rent av "släcka" ned din besökares läsare.

Lview
Ett litet smdidigt program som hjälper dig att omvandla till olika bildformat. Här kan du göra bilder transparenta, se mer under Grafik. Spara din gif-bilder som interlaced eller non-interlaced. Du kan även göra lite annat med dina bilder, ändra storlek och croppa dem. Tanka ned och testa, Lview för Win 95. Har du annat op får du gå dit sharewares finnes.

Photoshop / Paint Shop Pro
Photoshop är ett dyrt men kraftfullt bildhanteringsprogram. Knappast något för var mans hårddisk. Det finns ett billigare alternativ som inte skäms för sig, Paint Shop Pro.

MapEdit
Visst kan man koda image-mappen för hand, räkna ut kordinaterna osv. Men varför när MapEdit Win 95 / 3.11 finns. Ett enkelt och lättbegripligt program. Det enda du behöver tänka på är att först göra ditt dokument med den bilden inlagd färdig. Sedan startar du upp programmet, letar rätt på .html filen och sätter igång. Du får enkla förklaringar under vägen såvida du inte avbockar det alternativet i början. I detta program kan du även göra server-side image-maps enkelt och smidigt.

Gif con
Gifcon är ett bra shareware program för att göra sina egna animerade bilder. Du gör dina gif89:or i ex. PSP. Gör en bild för varje "händelse" i den färdiga animerade giffen. Tänk bara på ju fler giffar som ska slås ihop desto större blir filen. Det finns en enkel wizard som guidar dig fram till din första egna animerade gif. Du kan även göra banners i Gifcon.

Mac
För Mac finns WYSIWYG-editorer bl.a Homepage från Claris eller Golive Cyberstudio. Vill du inte jobba i WYSIWYG-editor torde väl Mac ha en motsvarighet till PC:ns NotePad, Anteckningar. För Mac finns ett bildbehandlingsprogram som heter Graphic Converter. Lite svårt för mig att avgöra om det är bra, då jag knappt vet hur en Mac ser ut ;). Motsvarighet till MapEdit skulle vara Mapper, torde finnas där shareware finns. Photoshop är inget att diskutera, original "Maccat" som det är. Jag är enbart glad att det finns en PC-version av det. Kolla in sunets mac-avd för fler program att tanka ned.

Back