Låt Kimberley stanna!
 
Meny

Startsida

Bakgrunden

Haag-konventionen

Om föreningen Kimberleys vänner

Insändare

Pressklipp


 
Föreningen Kimberleys vänner

Hur startade det?
"Kimberleys Vänner" föddes i maj i år. Kimberleys kompisar Maja, Elffy och Melissa hade fått höra att Kimberley skulle skickas till sin pappa som hon just flytt från. Om inte mamman lämnade henne, så skulle mamman få betala 30000 kronor i vite. Det fick inte ske! Så flickorna tog en DN-artikel om fallet i handen och samlade raskt in 300 kronor i kollektivhuset där vi bor. Strax efteråt kom jag och Elffys mamma och bad om mera pengar av dem som känt sig osäkra - och så rullade det på.

Nästa dag bildade jag, min arbetskamrat Britt-Marie Parling och Lill Andersen - "en vanlig, upprörd mamma" - Kimberleys Vänner och började kontakta pressen... Det var början på Kimberleys Vänner som sedan vuxit och egentligen, med sympatisörer, torde omfatta många miljoner svenskar - oavsett ålder, yrke och politisk uppfattning. Sveriges snabbast växande folkrörelse, om man så vill.

Syftet har utvidgats
Syftet har från första början att stötta familjen igenom det här helvetet så hela som möjligt genom att i första hand samla in pengar till de växande advokatkostnaderna. Men uppdraget har växt - från att bilda opinion i fallet Kimberley på olika sätt till att söka påverka den lag som använts i det här fallet, överflyttningslagen. Fler och fler ringer och berättar om egna Haag-ärenden eller vårdnadstvister, där de mötts av ständig misstro från både domstol och sociala myndigheter.

Även där har alltså Kimberleys Vänner en stor uppgift att fylla - att stötta de föräldrar som i stället för att få stöd när de anmäler misstanke om övergrepp mot barnet själva sätts på ett hem för att bli observerade hur de fungerar i föräldrarollen. Vårdnadstvister och andra relationsärenden har blivit ett Moment 22, hur man än gör så vänds det man gör emot en.

Sammanfattning:
Det har varit ett oerhört dramatiskt och traumatiskt år för alla. I april fanns alla tre barnen i Sydafrika och hela familjen var i en ohållbar situation. Angela begick en desperat handling som de svenska domstolarna dömde henne - och barnen - hårt för. Ett tag skulle både Kimberley och Donovan skickas tillbaka till Sydafrika. Familjen har gått under jorden, blivit jagade och fått uppleva ett mycket dramatiskt polisingripande. Självklart sätter det sina spår som lätt skulle kunnat leda till en för all framtid totalt låst situation, där den som skulle drabbats mest hade varit Kimberley.

Nu blev det inte så. Tack vare den uppmärksamhet som fallet fått och det oerhört fina och engagerade stöd på alla sätt som familjen fått, bland annat från alla dem som besökt denna hemsida, och tack vare en smidigt genomförd process och kompromissvilja från båda parter, så har antagligen fallet Kimberley fått en så bra lösning som det kunde ha fått för närvarande. Det stöd på alla möjliga sätt som kommit från alla möjliga håll har varit helt fantastisk och vi är övertygade om att uppmärksamheten kring Kimberley har betytt oändligt mycket för kampen för barnets rätt i samhället. Det finns mycket kvar. Förhoppningsvis kommer det också att leda till förändringar i de lagar av olika slag som gäller barns rätt, ett riksdagsseminarium i höstas där Kimberleys Vänner var en av initiativtagarna, ledde fram till många motioner till riksdagen om förändringar av överflyttningslagen.

Framförallt har diskussionen kring barn och barns rättigheter satt igång på ett alldeles otroligt sätt i alla samhällslager. I princip alla i Sverige har känt till fallet och alla har haft någon åsikt om det. Den uppmärksamheten måste vi nu ta vara på och arbeta utifrån - både när det gäller "Haagbarn" och andra utsatta barn och föräldrar.

Den här tiden har visat att det finns ett stort antal organisationer, stora och små, och enskilda som var och en för sig arbetar för de här frågorna. Där finns det en oerhört stark kraft och kunskap. De krafterna behöver mötas för att effektivare kunna driva opinionen och stötta de drabbade på rätt sätt. Det finns redan en hel del idéer om hur det skulle kunna gå till och vi kommer att återkomma till de idéerna på den här sidan.

Än en gång - tack för det här arbetet. Nu fortsätter vi!

MATS KLOCKLJUNG, ordförande i Kimberleys Vänner

Föreningen är numera upplöst. Men vill ha dessa sidor kvar som ett slags arkiv över händelsernas gång.

Kontakta oss!

F.d ordförande
Mats Klockljung