Låt Kimberley stanna!
 
Meny

Startsida

Bakgrunden

Haag-konventionen

Om föreningen Kimberleys vänner

Insändare

Pressklipp


 
Kimberley Stark


Uppdatering januari 2005
Hur gick det då? Angela har inte fått träffa sin dotter sedan 2001, den enda kontakten hon har med henne är via telefonsamtal och brev. Alla löften nedan har alltså inte infriats.

Kära, alla Kimberleys Vänner!
När detta skrives är onsdag kväll den 17 januari 2001, några timmar efter tingsrättsförhandlingarna som gav Angela Stark vårdnaden om Donovan och Alexander och Ryan vårdnaden om Kimberley. Massor av folk har ringt och varit alldeles förtvivlade. Kimberley är ju förlorad till Sydafrika. All kamp har varit förgäves, allt hopp är utsläckt!

Och ändå är det inte alls så det är! I stället ser både Angela och hennes advokat Tryggve Emstedt och jag, Mats Klockljung i Kimberleys Vänner, dagens dom som en stor seger. Låt mig förklara: Så sent som i tisdags kväll, dagen före förhandlingarna, gav Ryan ett bud till Angela. Även om budet var sådant att Angela inte ville acceptera det så gav det en signal att Ryan var intresserad av en förhandlingslösning.

Direkt vid förhandlingens början begärde därför Tryggve Emstedt att parterna skulle träffas för enskilda förhandlingar inför lyckta dörrar under ledning av rättens ordförande. Rättens ordförande gjorde klart att Kimberley knappast skulle ha någon verklig möjlighet att bli överförd till Sverige. Även om tingsrätten skulle döma till enskild vårdnad eller eventuell gemensam vårdnad, så var det inte troligt att Sydafrika skulle döma på samma sätt. Kimberley är född i Sydafrika, är sydafrikansk medborgare och har bott den största delen av sitt liv i Sydafrika. Det skulle troligen väga tungt i en sydafrikansk domstol, oavsett vad Stockholms tingrätt ansåg.

Den enda effekten av om Angela i tingsrätten krävt - och eventuellt också fått - enskild vårdnad skulle troligen bli att kontakten med Kimberley skulle försvåras ännu mer och kanske helt upphöra. Inga resor för Angela skulle vara möjliga till Sydafrika, eftersom det fanns med hot om dyra böter och hot om eventuellt åtal för kidnappning som väntade.

Även om Angela skulle komma in i landet, efter en resa som Angela själv skulle få betala, så skulle de vara totalt utelämnade till Ryans välvilja, om han skulle vilja låta Kimberley träffa dem. Ryan skulle aldrig låta Kimberley åka till Sverige utan hänvisa till risken för att Angela skulle behålla henne. Pojkarna skulle heller inte våga åka till Sydafrika eftersom de skulle vara rädda för att bli kvarhållna. I förlängningen skulle all kontakt vara omöjlig.

Den enda framkomliga vägen var att dels hävda att Angela skulle få enskild vårdnad om pojkarna, vilket Ryan gick med på trots att han till tingsrätten yrkat på enskild vårdnad om alla tre barnen. Dels att gå med på att Ryan fick enskild vårdnad om Kimberley men med ett noggrant reglerat umgänge.
  • Så här är uppgörelsen i stort: Ryan drar tillbaka alla vilande juridiska processer i Sydafrika och sätter inte igång några nya. Angela kan utan risk för att bli anklagad för något åka in i Sydafrika.
  • Redan i februari kommer Angela att kunna åka ner till Sydafrika första gången av tre planerade resor under året. Två av de gångerna kommer också pojkarna att följa med för att träffa Kimberley och Ryan. I sommar kommer Kimberley till Sverige, tillsammans med en barnflicka och stannar i tre veckor.
  • Till julen kommer Kimberley till Sverige och stannar i en månad, den första julen som syskonen och Angela tillbringat tillsammans sedan 1996. Därefter ska syskonen tillbringa julen vartannat år hos Ryan och vartannat år hos Angela.
  • Mot slutet av året kommer parterna att planera umgänget för framtiden. Så gott som alla kostnader i samband med de här resorna kommer att bekostas av Ryan.
  • Så vad har vunnits? Jo! Angela har fått vårdnaden om Donovan och Alexander
  • Alla hot om rättegångar eller andra typer av repressalier för det som har varit är undanröjda
  • Alla överenskommelser är noga reglerade. I Sydafrika kommer domstolen att ta ett så kallat spegelbeslut, det vill säga exakt samma beslut kommer att gälla i både Sydafrika och Sverige. På det sättet finns det ingen som helst anledning att misstänka några "dirty tricks".
  • Angela och pojkarna får rätt att träffa Kimberley många gånger under året och att alla vet precis vilka tider som gäller och kan ställa in sig på det och se fram emot nästa gång
  • Kimberley får komma till Sverige två gånger och träffa sina släktingar och vänner här under relativt lång tid
Eftersom de flesta kostnader för resor och uppehälle, även för Angela, kommer att betalas av Ryan, så blir det heller inte oöverkomligt för Angela att använda sig av sin umgängesrätt.

Självklart är vi inte nöjda förrän Kimberley är tillbaka i Sverige och bor här med sina bröder. Ändå finns det många skäl för Angela att tro på framtiden och på att Kimberley, när tiden är mogen för det, kommer tillbaka till Sverige. De skälen kommer vi inte att gå in på här men det finns som sagt många positiva tecken..
mvh
Mats Klockljung

Angela Stark tackar alla för det engagemang som lagts ned.

Webmaster

Webmaster är Annica Tiger och sidan ligger för närvarande på hennes server. Frågor angående innehållet på sidan ska adresseras till föreningen Kimberleys vänner, se länk i menyn ovan på vänster sida.