Låt Kimberley stanna!
 
Meny


Startsida

Bakgrunden

Haag-konventionen

Om föreningen Kimberleys vänner

Insändare

Pressklipp

 
Bakgrund

Bakgrunden
Angela Stark och Ryan Stark möttes i Sydafrika och gifte sig där 1985. Ryan Stark är en välbärgad köpman i Durban. Paret har tillsammans tre barn, Alexander 14 år, Donovan 12 år samt Kimberley 7 år. Efter ett turbulent äktenskap där Angela hade blivit misshandlad både fysiskt och psykiskt och barnen hade farit illa återvände Angela Stark till Sverige 1996 och begärde skilsmässa. Skilsmässan blev klar 1997.

Angela Stark har i Sverige enligt Stockholms tingsrätt den interimistiska vårdnaden om samtliga barn och de är alla svenska medborgare. I Sydafrika pågår dock fortfarande en vårdnadstvist, som numera ligger på is. 1997 besökte barnen sin pappa i Sydafrika. Han behöll de yngsta barnen hos sig efter semestern mot Angela Starks vilja. Äldste sonen Alexander fick dock återvända till Sverige. Under denna tid då de två minsta barnen bodde ensamma hos pappan hoppade Kimberley ut från tredje våningen i ett försök att "flyga hem till mamma".

Tiden från 1998 och framåt var en kamp, då farmor bland annat skrev brevet där hon vädjade till UD att gripa in för att återförena barnen med mamman. Det brevet lämnade UD ingen notis till. Angela Stark återvände hem till Sverige med barnen Donovan, 12 och Kimberley, 7 i april i år. I maj fann länsrätten att bortförandet var olovligt efter det att fadern åberopat Haagkonventionen i syfte att de två minsta barnen skulle återsändas till honom.

Donovan och Kimberley skulle enligt länsrätten överlämnas till pappan - om inte det skedde skulle Angela Stark betala ett vite på 30 000 kronor. Angela Stark överklagade beslutet. I juni kom kammarrätten fram till att även Donovan får stanna i Sverige hos modern, d.v.s hans egen uttalade vilja skulle respekteras. Kimberley skulle dock enligt utslaget fortfarande överlämnas till pappan då hon anses för liten för att kunna uttrycka sin vilja även om hon har uttryckt att hon vill stanna med sina bröder och mamma i Sverige, vitet på 30 000 kvarstår.

4 juli i år gömmer sig familjen. 1 augusti lämnar Angela Stark in ytterligare inlagor till regeringsrätten. Bland annat intyg från en överläkare på barn- och ungdomspsykiatrin som träffat Kimberley och som påvisar att Kimberley inte skulle klara av att sändas tillbaks till Sydafrika utan att riskera ett psykiskt trauma. Regeringsrätten säger nej till att ta upp fallet. Kammarrätten beslutar om polishämtning av Kimberley den 25:e augusti. 30 augusti tog länsrätten i Stockholm upp målet igen utan att rätten tog hänsyn till de intyg som finns samt det faktum att Ryans Starks mor är villig att vittna mot sin egen son. Uvisningsbeslutet kvarstår.