Feminism

Ur Svenska Akademiens ordlista
femin|ism [-is'm] s. -en rörelse för kvinnors jämställdhet med män m.m.

ras|ism [-is'm] s. -en åskådning som hävdar att olika människoraser har olika värde o. bör ha olika ställning i samhället m.m.

naz|ism [nasis'm äv. nats-] s. -en nationalsocialism

humanist subst. ~en ~er person som betonar vikten av respekt för människans värdighet och rättigheter

En viss begreppsförvirring tycks råda över just ordet feminist, som av många mansgrupper kopplas ihop med rasism och nazism. Att vara feminist är för mig entydligt med att vara en humanist. Personligen talar jag hellre om mänsklighet istället för att dela upp det i manligt kontra kvinnligt.

Att vara feminist är något som många män själv kallar sig och är stolta över och det med rätta. Vänsterpartiet har det till och med inskrivet i sitt partiprogram och jag är övertygad om att där har de och jag samma syn på ordets innebörd, likt Akademiska ordboken ovan.

Som redan drottning Kristina sade så vist:
- Det finns män som är lika mycket kvinnor som sina mödrar, och kvinnor som är lika mycket män som sina fäder, ty själen har inget kön.

Feminism är rasism

Feminism är rasism! Denna rubrik hade en artikel i Södersvepet där ordföranden från Umgängesrätts Föräldrars Riksförening (UFR) intervjuades. Längre ned citeras:
- Extrema feministers framfart är som hämtade från 30-talets nazister, men i stället för att motarbeta judarna skapar de en opinion mot män. Ännu längre in i artikeln används begreppet nazifeminister.

Det är synd att det har gått så långt att s.k manliga grupperingar använder skällsord i olika forum, debatter/artiklar i stället för att koncentrera sig på den minsta gemensamma nämnaren som in facto torde finnas - barnen och barnens bästa - istället för att vädra sitt kvinnoförakt.

* För dig som har javascript avaktiverat använd länkarna nedan.
Feminism Artiklar Misshandel Barnens rätt Guldcitat Länkar