Barnens rätt

Barnens rätt är att vi kvinnor måste släppa revirtänkandet och inte själva cementera gamla fördomar om att männen inte kan och inte vill ta sitt ansvar när det gäller barnen. Det är barnens rätt att pappan tar sitt ansvar redan från start och inte först när separationen är ett faktum. Den pappa som tagit sitt ansvar redan från början har byggt upp en relation till sitt/sina barn som är varaktig och mäktig att överbrygga en hel del. Att ta ansvar innebär exempelvis att ta ut sin pappaledighet - vilket tyvärr knappt 10% gör - det är redan i spädbarnstiden de viktiga banden knyts. Att ta ansvar innebär att pappa och mamma delar lika på allt hushållsarbete och barnens skötsel i möjligaste mån, redan från start.

Barnens rätt är att slippa utsättas för umgängessabotage. Det nämns ofta i debatten att det är kvinnan som sysslar med dito utan att detta ens är undersökt och dokumenterat. När det förekommer så bör kanske orsaken redas ut? Ett barn har rätt att slippa se sin mor släpas i håret in i köket och med tvång uppmanas skriva på gemensam vårdnad. Ett barn har rätt att få sova i lugn och ro utan att väckas av grälande föräldrar. Ett barn har rätt att slippa se misshandel inom hemmets väggar.

Ett barn har rätt att inte bli sviken. En annan form av umgängessabotage är det när umgängesföräldern har lovat att de exempelvis ska gå på ett zoo-besök men löftet infrias ej. Ett barn har rätt att ha samma standard som sina vänner, att neka att betala underhåll är inte att bejaka barnets rätt samt även det en form av umgängessabotage. Det är barnens rätt att inte bli förskjuten när den andra förälderna skaffar ny partner, ny familj och nya barn.

Ett barn har rätt att växa upp i ett tryggt och harmoniskt hem, oavsett om det är med mamma och pappa eller enbart en av dito. Ett barn har rätt att tillbringa julen så som det alltid gjort, utan att den förfördelade parten ska låta barnen drabbas av sin ilska över att julen enligt domstol är dedikerad storhelg och inte räknas som varannan-vecka vistelse. Det skulle kunna bli en lång, lång lista här men jag tror att de flesta förstår vad jag menar. Håll barnen utanför vuxenkonflikterna. Det mår barnen bäst av. Det är barnens rätt. Man äger inte sitt barn. Det är en gåva som måste förvaltas väl. Barnens rätt är inte alltid synonymt med föräldrarnas rätt.

* För dig som har javascript avaktiverat använd länkarna nedan.
Feminism Artiklar Misshandel Barnens rätt Guldcitat Länkar