« Tipito | Startsidan | Feta är farliga? »

mars 17, 2004

IT och demokrati

Behovet att lära ut grunderna för källkritik är viktigt anser arbetsgruppen för IT och demokrati. Har de månne läst mina anteckningar om detta? Nej - det tror jag knappast, men jag håller med dem till fullo.

Arbetsgruppen anser även att de äldre måste uppmuntras att använda Internet. Det vore bra om det gick att så göra. Annars lär de riskera att hamna på efterkälken, på ett eller annat sätt.

Tanken med 24-timmarsmyndigheten är att alla ska kunna ha tillgång till den och ha nytta av den. Jag tror att utvecklingen drar åt till att allt mer ska kunna skötas/göras via Internet. Varför inte rösta via nätet? Deklarera går ju redan, om man har en förenklad dito. Överkommer man bara problemet med att finna en säker digital identifiering är inget omöjligt.

Tanken att en enkel dator och Internetuppkoppling skulle ingå i socialbidragsnormen har satt igång en giga-debatt på IDG:s forum. Men jag tycker nog att det är en bra tanke. Många är utestängda från Internet på grund av att de inte har råd ens med en enkel dator eller en uppkoppling. Visst, det finns datorer på bibliotek och andra ställen. Men räcker det?

Skolorna måste få mer resurser. Statens satsning på IT i skolan, ITiS, som började hösten 1999 och avslutades våren 2003. Hur föll den satsningen ut? Det verkar fortfarande vara mycket skillnader från kommun till kommun när det gäller datortäthet i skolan, samt vilken utbildning lärare och elever får när det gäller exempelvis källkritik på nätet och hur man använder Internet på bra sätt. En sak är säker, många elever har lärt sig att hämta ned och kopiera andras färdiggjorda uppsatser :).

// Annica Tiger

Postat av Annica Tiger mars 17, 2004 08:57 FM

Kommentarer

Tja, det kan ifrågasättas. Skolböcker är givetvis viktiga och vad jag har förstått har många kommuner sparat in även på dem.

Annica

Postat av: Annica Tiger mars 17, 2004 04:32 EM

ITis (Ingen Teknologi i systemet) blev en flopp utan dess like. Så mycket pengar till ingen nytta. Hade varit bättre om man hade köpt nya skolböcker åt eleverna istället. För vad har elever för nytta av detta med att kunna skriva lite i word, excell och kanske leka med powerpoint? Dom flesta eleverna kan mer än vad lärarna så man undrar ju vad vitsen med det hela är?

Postat av: Claes mars 17, 2004 01:30 EM