*Tillbaka

Tiger

Testa och för markören över bilden här bredvid.

Detta lägger du in inom head-taggarna. Det du ska ändra på är rödmarkerat.

<script language=JavaScript type="text/javascript">
<!--
function ruta ( )
{
alert ( "Här kommer en ruta fram! " ) ;
}
// -->
</script>

Sedan anropas denna funktion med onMouseOver i länken

<a href="fil.html" onMouseOver=" ruta ( )">
<img src="bild.jpg" height=100 width=100 alt="tiger"></a>