Ta mig tillbaks, tack!!!!

Många har efterfågat hur man tar bort den lilla streckade ramen som blir när man använder a href-taggen. De som har Netscape ser inte denna irriterande ram. Nu har jag fått ett script som fixar biffen. Du lägger det inom HEAD-taggarna och på så sätt slipper du skriva in onFocus="this.blur()" i varje länk. Här har jag en länkad text-sträng samt nedan en länkad bild - som du ser förekommer ingen ram runt dem vid klickning. I IE 6.0 med XP med Sevice Pack 2 fungerar inte detta, se gärna diskussionen på anslagstavlan.

Länkad text utan *blurrig* ram.
Gris

<script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!--
function fixUglyIE()
{
for (a in document.links) document.links[a].onfocus = document.links[a].blur;
}
if (document.all)
{
document.onmousedown = fixUglyIE;
}
// -->
</script>