InternetGuiden

1997

HTML-SKOLAN
Tabeller
För att göra en mer avancerad layout på din websida är tabeller ett bra verktyg. Det ger dig möjlighet att placera texter och bilder mer exakt.
Text: Annica Tiger

Dessa förkunskaper behövs
Grundläggande kunskaper i markeringsspråket HTML.
Har du inte det?
En bra bok för en nybörjare är Lättpocket om att göra en egen hemsida av Jesper Ek Paginas förlag. Du kan även besöka Annica Tigers HTML nybörjarguide på http://www.atiger.pp.se/

Det finns inte så många sätt att påverka själva layouten med html. Men att arbeta med tabeller ger dig en större möjlighet att styra placering av text och grafik. Tabeller delas in i olika celler (som kan vara osynliga) och i dem kan du placera in websidans olika delar så att de alltid hamnar på rätt plats i förhållande till varandra. Tabeller kan även användas till att göra textkolumner (spalter) eller för att göra indrag i texten (marginaler).
ENKEL TABELL
En tabell börjar med
<TABLE>
och har sluttaggen
</TABLE>,
däremellan sätter du in rader med
<TR>
- Table Row och celler med
<TD>
- Table Data eller rubrikceller
<TH>
- Table Heading. Har du flera rader så bildar cellerna under varandra en kolumn.
<TABLE>
<TR>
<TD>Cell</TD>
</TR>
</TABLE>
Sluttaggarna för rader och celler är inte obligatoriska, men det rekommenderas att skriva dem då det annars kan se olika ut beroende på vilken webläsare man har. Arbetar man med nästlade tabeller, tabell i tabell, är det bra att se var rader och celler slutar.

WIDTH HEIGHT
1.
Tabellens bredd anges i pixlar eller i procent av skärmen <TABLE WIDTH="80%">.
Anges ingen bredd justeras tabellen efter dess innehåll. Som du ser i vårt exempel kan höjden anges i TABLE via HEIGHT, vilket dock ej är korrekt enligt gällande html-rekommendation, men stödjs av Netscape och Internet Explorer. Här har detta använts i syfte att hålla den inre tabellen centrerad på skärmen oavsett besökarens upplösning.
Cellernas bredd justeras automatiskt efter innehållet om ingen bredd anges. Med
<TD WIDTH=100>
kan du specificera den enskilda cellens bredd. Även här stödjer vissa läsare bredd angiven i procent, dock ej korrekt enligt html-standarden 3.2. Med procent avses då procent av tabellen, ej av skärmen. Du kan ange önskad höjd på cellen via
<TD HEIGHT=50>.

COLSPAN ROWSPAN
2.
Du kan låta en cell spänna över flera kolumner, som i vårt exempel där mittenraden innehåller en cell som spänner över tre kolumner,
<TD COLSPAN=3>.
Ska cellen spänna över flera rader användes ROWSPAN.

CELLPADDING - CELLSPACING
Med cellpadding anges cellfyllningen mellan innehållet och cellkanten. Med cellspacing anges mellanrummet mellan de olika cellerna och tabellen. Anges i TABLE,
<TABLE CELLSPACING=5
CELLPADDING=5>.
Anger du inget av dessa attribut är grundinställningen (default) 1 respektive 2 pixlar.

BORDER
3.
För att få en pixelbred kant runt tabellen ange
<TABLE BORDER>.
Du kan även ange
BORDER=x,
där x bytes ut mot önskat antal pixlar för bredare kant runt tabellen. Har du en bild i en en-cells tabell kan en kraftig kant runt tabellen göra att bilden ser "upphöjd" ut.

JUSTERING
4.
Till yttre justering av tabellen används
<DIV align= CENTER>
Tabell-taggarna
</DIV>.
Andra värden är LEFT (default) och RIGHT. Du kan justera tabellens förhållande till efterföljande element med
<TABLE align=LEFT>,
tabellen till vänster och efterföljande element till höger om tabellen. Motsatta förhållandet får du genom att ange RIGHT som värde.
Du kan justera cellens innehåll horisontellt med
<TD align=CENTER>,
andra värden är LEFT (default) och RIGHT.
<TD Valign=TOP>
används för vertikal justering av cellens innehåll, andra värden är MIDDLE (default) och BOTTOM. Vill du att en hel rad ska justeras likadant, alla celler samma läge, anger du motsvarande fast enbart i
<TR>.

NOWRAP - TOMMA CELLER
Cellernas bredd anpassar sig till innehållet. Med
<TD NOWRAP>
undviker du radbrytning användes med viss försiktighet. Ibland så kanske en cell förblir tom men för att förhindra att den kollapsar eller ej ramas in, bör den fyllas med ett mellanslag, &#160; vilket du skriver in i editorn i avsedd cell.

INDRAG
Dubbelsidigt indrag görs enklast med att lägga textmassan i en en-cells tabell, ange önskad WITDH i procent i TABLE och centrera tabellen. Vill du ha ett indrag på vänster sida gör du en två-cells tabell, ange önskad WIDTH i pixels för vänstra cellen, fyll den med en transparent gif eller koda in &#160; mellanslag.

NETSCAPE-BUGG
5.
I Netscape finns en bugg som innebär att Enter (ny rad) visas som ett mellanslag på sidan.
För att undvika detta, placera sluttaggen
</TD>
på samma rad som dess starttagg, samt undvik extra mellanslag inne i cellen. Har du flera bilder efter varandra i samma cell placera även dem på samma rad. Ange dessutom
<TABLE CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 BORDER=0>
för att "tajta" till cellerna.

TRANSPARENTA PIXLAR
Istället för att ange WIDTH i cellen kan du lägga in en transparent gif för att styra dess bredd. Kan vara ett alternativ om layouten kräver millimeter-exakt positionering. Det skiljer några pixlar i Netscapes och Internet Explorers tolkning av angiven bredd på cellen.

annica.tiger@mailbox.swipnet.se

Relaterade länkar
HTML 3.2 gällande rekommendation
http://www.w3.org/pub/WWW/TR/REC-html32.html
Läs mer om tabeller på David Siegels sajt
http://www.killersites.com/tutorial/
Exempel på hur man jobbar med transparenta pixlar
http://www.killersites.com/1-design/single_pixel.html

Undvik de vanligaste misstagen
Flertalet webläsare visar inte innehållet i en tabell förrän den är helt inläst. Har du ett större dokument, dela då upp det i mindre tabeller för att minska inladdningstiden.

Syns inte tabellen? I Netscape laddas inte tabellen in om du har glömt sluttaggen </TABLE>.

Undvik om möjligt fasta mått (pixels) i tabellens bredd. Det som ser perfekt ut i 800 x 600 kan innebära att din besökare som har lägre upplösning måste scrolla i sidled för att kunna se din layout eller läsa din text innesluten i tabellen.


PROFFSENS BÄSTA TIPS
Hur använder du tabeller?

Andreas Björklind, forskar och undervisar kring Internet i olika samhällsvetenskapliga perspektiv.
Mycket sparsamt. När jag använder dem är det för att jag verkligen inte kan använda någon annan teknik (som CSS, Cascading Style Sheets, exempelvis). Tabeller är tyvärr inte tillräckligt pålitliga och presentationen är nästan ett lotteri, beroende på webläsaren.
Vanliga fel?
Formateringen i webläsaren blir ofta fel. Testa, testa och testa igen i flera olika webläsare och
i flera olika versioner! Inte bara senaste versionerna av Explorer och Netscape, utan näst senaste också...
Bästa knep?
Använd alltid statisk vidd på tabell och kolumner. Möjligheten att ange relativ vidd är en god tanke, men utformningen kan bli helt fel.
http://www.ida.liu.se/~andbj/

Martin Lindhe, webmaster och redaktör på Macpower
Tabeller är lite bökiga och jag försöker undvika dem in i det sista. Tabeller är inget kul, helt enkelt, men ofta har man inget val (påminner om Mac/PC-kriget :-)).
Vilka är fördelarna, och vad bör man undvika?
Mitt bästa tips är att skapa egna tabeller så långt det går och undvika att ha tabeller inuti andra tabeller. Även om det går fort så laddar nämligen vissa webläsare i kombination med vissa datormodeller om sidan en gång per tabell, och sidan uppfattas som "flimrig" och störande.
Oftast går sidutformningen att lösa utan att ha tabeller i tabeller, och den lösningen är alltså att föredra.
http://www.macpower.com/

Till början av sidan