Nästa sida!

Tillbaks!

TAck :)
TAck
Tack Tack!
ZZZZZZZ Tack!
Tack Tack!
Topsite Annica Tiger har nätets bästa HTML-guide... Jag har inte hittat någon bättre under den tid som jag sysslat med HTML. Utan denna site tror jag inte att jag kunnat det jag kan i dag. Hdsl /Mikael

TackTack!

Tack Annica Tiger's HTML-nybörjarguide är en välorganiserad, trevlig och mycket välgjord del av Internet. Om flera andra delar av Internet vore lika trevliga, skulle nog nätet vara mycket bättre! Du, Annica Tiger, är belönad med The Thunder Award för ett lysande jobb med din HTML-nybörjarguide. Och en extra bonus för arbetet mot abuse!
Martin Tack!
Tack! Du har vunnit Chippen & Ginos Award För en mycket välinformerad sida om HTML och en fin Newfoundlands hunds sida.
Tack Jonas Eriksson
Tack Jonas Eriksson! [En sida som varje månad får 20.000 besökare måste vara en mycket bra sida. Om dess Webmaster dessutom svarar på alla hennes e-mail och dessutom på ett riktigt trevligt sätt så måste hon vara "Den trevligaste personen på nätet"!]

Nästa sida!

Tillbaks!