Stäng!

Jag är, tyvärr, inte förvånad att Kammarrätten fattade detta beslut! Detta händer varje dag barn här i Sverige. Även i de fall där Haag konventionen inte är inblandad.

Varje dag beslutas det i olika rättsliga instanser saker om barn utan att man överhuvudtaget tagit hänsyn till barnkonventionen. Varje dag beslutas det saker som defintitivt strider mot barnens bästa. Varje dag försätter man vårdnadshavare i ett moment 22 p g a att föräldrabalken innehåller en del som omöjliggör att vara laglydig om det är en biologisk förälder som man försöker skydda sitt barn mot. Å ena sidan är man som vårdnadshavare skyldig att tillse att umgänge med den andre föräldern fungerar å andra sidan är man skyldig att skydda sitt barn om man misstänker, eller vet, att det far illa. Hur ska det gå till om den som gör barnet illa är den som, enligt lag, har rätt till umgänge?

Varför bryr vi oss inte om barnens bästa, trots att det är lagstadgat både i föräldrabalken och i barnkonventionen? Enligt socialtjänstlagen skall dessutom barnets berättelse vara i centrum för utredningar som görs. Det är mer regel än undantag att socialtjänsten idag överhuvudtaget aldrig pratar med barnet eller tar hjälp av en barnpsykiatrisk mottagning för att göra det. Inte ens om det handlar om misstänkt misshandel eller övergrepp. Varför?

Jag skäms över mitt land som uttalar sig till andra länder om hur man ska ta hand om sina barn, inbjuder till konferenser och talar om barnkonventionen. Det är pinsamt när vi inte ens lyckas att följa våra egna lagar... Jag tycker definitivt att Kimberley ska få stanna och att Sverige fr.o.m nu börjar titta över sina lagar och paragrafer och tar del av det de rättsliga instanser och socialtjänsten varje dag gör mot våra barn och som direkt strider mot barnens bästa.

Marie

Stäng!