Stäng!

Haagbarnens obefintliga rättigheter, en skam för Sverige.

I Sverige talas det ständigt om att arbeta för barns rättigheter, barnets bästa och att barnets bästa alltid skall sättas i främsta rummet. I den proposition med strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige som Regeringen lämnade till Riksdagen den 11 juni 1998, står det inledningsvis,

"Barnkonventionens budskap kan sammanfattas i tre ord: Barn skall respekteras."

och avslutningsvis står det i samma proposition,

"Målsättningen är att konventionen och dess intentioner skall finnas med i allt beslutsfattande som rör barn."

Riksdagen godkände regeringes strategi och i sammanfattningen av beslutet står det bl.a.

"Strategin innebär att barnkonventionen ska vara ett aktivt instrument och genomsyra allt beslutsfattande inom Regeringskansliet som berör barn."

FN's barnkonvention artikel 3 lyder:

"Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet."

Men för sjuåriga "Haagbarnet" Kimberley Stark är dessa rättigheter obefintliga. Här har svenska domstolar och myndigheter istället valt att anta en slags "öga för öga, tand för tand, western" attityd. Man har "dömt" att mamma Angela gjort sig skyldig till ett olovligt bortförande då hon tog sina tre barn från pappa Ryan i Sydafrika. Angela tog barnen för att skydda dem mot pappans fortsatta misshandel på dem utan att hon först frågat om lov och därför skall nu Kimberley skickas tillbaka. Först skulle alla tre barnen skickas tillbaka. Men barnen ville inte tillbaka till pappan som de säger slår dem. De två äldsta bröderna var gamla nog att få bestämma själva. Det var inte Kimberley. Hon är ju "bara" sju år. Hon skall därför skickas iväg. I väg från sin mamma och sina två äldre bröder, i väg till en pappa vars egen mor hävdar är olämplig som vårdnadshavare. I väg till vad tre experter i barnpsykologi intygar blir hennes undergång. Men först skall den rättslösa sjuåringen gripas av polis och sättas på institution. Hennes brott: att vid endast sju års ålder ha blivit bortförd. Hennes straff: Långvarig tortyr som kan leda till döden. Så här hårt straffas vi inte ens rånmördare och mordbrännare och så här ringa respekteras inte ens kvarlevor av döda Estonia offer som sedan sex år ligger på havets botten!

Hur kan länsrättens överflyttningsbeslut gå hand i hand med att sätta barnets bästa i främsta rummet?? Att sätta Kimberleys bästa åläggs ju de svenska beslutsfattarna enligt FN's barnkonvention som alla länder ratificerat utom USA och Somalia.

Hur kan "det olovliga bortförandet" i det här fallet vara avgörande framför ett litet barns väl och ve? Hur kan av bekvämlighet en lösryckt paragraf ur Haagkonventionen som talar om förälderns olovliga bortförande av barnet överrida alla andra lagar och konventioner som ålägger beslutsfattarna att alltid se till barnets bästa. Det är inskrivet i våra svenska lagar i både socialtjänstlagen och föräldrabalken att först se till barnets bästa. Men svenska domstolar, myndigheter och instanser pratar i sammanhanget endast om pappans rättigheter. Pappans rättigheter framför lilla Kimberleys. Pappan ska ha rätt att sära Kimberley från mamma Angela och sina två äldre bröder. Pappan ska ha rätt att föra Kimberley tillbaka till ett rum i Sydafrika där hon i ren desperation över att vara skild från mamman tidigare hoppat ut genom ett fönster och brutit lårbenet. Pappan ska ha rätt att fara med Kimberley till Sydafrika så att han bl.a. kan ta henne till balettlektioner. Dessförinnan får vi "hoppas" att han spikat igen och täckt alla fönster i det sydafrikanska "hemmet".

I överflyttning av barn enligt Haagkonventionen får överflyttning vägras om "det inte är förenligt med grundläggande principer här i landet om skyddet för mänskliga fri och rättigheter att besluta om överflyttning."

Kimberley är en människa fast hon "bara" är sju år. Kimberley är här i landet Sverige!! Kimberley är inte det enda svenska rättslösa Haagbarnet. Att inte kunna skydda Haagbarnens rättigheter alls är en skam för Sverige. Över detta är jag rent förbannad, vilket jag hoppas framgår!


"Haagmamma"

Stäng!