*

gris
Vanlig bild

tranparent
Bearbetad bild

Den vanliga bilden har öppnats i Lview och den vita bakgrunden har tagits bort, gjorts transparent. För att detta ska fungera ska den vanliga bilden vara en .gif bild samt ha en enhetlig bakgrundsfärg.

*