TILLBAKA

Här laddas text.html in.

Här har du koden för just denna frames som saknar kanter.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Frameset//EN">
<html>
<head>
<title> </title>
</head>

<frameset rows="45,*" frameborder=0 border=0 framespacing=0>
<frame src="huvud.html" marginheight=0 scrolling="no" noresize>
<frameset cols="14%,*">
<frame src="sida.html" name="sida" scrolling="auto" noresize>
<frame src="text.html" name="text" scrolling="auto" noresize>
</frameset>
</frameset>

<noframes>
<body>
Lite text till dem som har web-läsare som inte stödjer frames
</body>
</noframes>
</html>