TILLBAKAI dokumentets huvud lägger du in:

<script type="text/javascript" language="JavaScript">
<!-- Size2 = 42;
Pos2 = Size2;
Vel2 = 2;
Dir2 = 2;
Meddelande="Detta studsar fram och tillbaks";
Size2-=Meddelande.length;

function Studsa()
{
Dir2==2 ? Pos2-=Vel2 : Pos2+=Vel2;
if (Pos2 < 1)
{
Dir2=1;
Pos2=1;
}
if (Pos2 > Size2)
{
Dir2=2;
Pos2=Size2;
}
luft=" ";
for (count=1; count<Pos2; count++)
{
luft+= " ";
}
document.studs.visa.value = luft + Meddelande;
setTimeout( 'Studsa();', 75);
}
//-->
</SCRIPT>

I body-taggen ska funktionen *triggas* via onLoad, lägg in de andra attributen som vanligt:
<body onLoad="Studsa()">

Sedan i body själva inåut-rutan med den studsande texten:
<FORM NAME=studs action="*">
<INPUT Size=33 Name=visa>
</FORM>


Glöm ej onLoad="Studsa()" i Body-taggen.