Om man lämnar cellen tom och inte har angett en bredd så finns en tendens att tabellen brakar ihop. Även om du anger bredd så bör cellen fyllas för snyggast resultat. Vill du fylla en tom cell så koda   i cellen i editorn.

Bredd ej angiven Cell 2 och 4 tomma
cell 1
cell 3
<table border=1>
<tr>
<td>cell 1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>cell 3</td>
<td></td>
</tr>
</table>


Bredd angiven Cell 2 och 4 tomma
cell 1
cell 3
<table border=1 width=150>
<tr>
<td width=75>cell 1</td>
<td width=75></td>
</tr>
<tr>
<td width=75>cell 3</td>
<td width=75></td>
</tr>
</table>


Bredd angiven. I cell 2 och 4 är det kodat &#160 i editorn
cell 1  
cell 3  
<table border=1 width=150>
<tr>
<td width=75>cell 1</td>
<td width=75>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td width=75>cell 3</td>
<td width=75>&#160;</td>
</tr>
</table>