Två exempel på vad man kan göra med rubriker

Huvudrubrik
Rubrik 1 Rubrik 2
Rubrik 3 Rubrik 4 Rubrik 5 Rubrik 6
cell a cell b cell c cell d
cell e cell f cell g cell h

<table>
<caption>
Huvudrubrik
</caption>
<tr>
<th colspan=2>Rubrik 1</th>
<th colspan=2>Rubrik 2</th>
</tr>
<tr>
<th>Rubrik 3</th>
<th>Rubrik 4</th>
<th>Rubrik 5</th>
<th>Rubrik 6</th>
</tr>
<tr>
<td>cell a</td><td>cell b</td><td>cell c</td><td>cell d</td>
</tr>
<tr>
<td>cell e</td><td>cell f</td><td>cell g</td><td>cell h</td>
</tr>
</table> 

Rubrik 1 cell 1 cell 2 cell 3
Rubrik 2 cell 4 cell 5 cell 6
Rubrik 3 cell 7 cell 8 cell 9

<table>
<tr>
<th>Rubrik 1</th>
<td>cell 1</td><td>cell 2</td><td>cell 3</td>
</tr>
<tr>
<th>Rubrik 2</th>
<td>cell 4</td><td>cell 5</td><td>cell 6</td>
</tr>
<tr>
<th>Rubrik 3</th>
<td>cell 7</td><td>cell 8</td><td>cell 9</td>
</tr>
</table>