Några exempel på hur det kan se ut med colspan/rowspan i en tabell Jag har angett Border=1 bara för att ni ska se skillnaden bättre.

rowspan
cell 1 cell nr 2 cell 3
cell 4 cell 5

<table>
<tr>
<td>cell 1</td>
<td rowspan=2>cell 2</td>
<td>cell 3</td>
</tr>
<tr>
<td>cell 4</td>
<td>cell 5</td>
</tr>
</table>

rowspan
cell 1 cell 2 cell 3
cell 4 cell 5
cell 6 cell 7

<table>
<tr>
<td rowspan=3>cell 1</td>
<td >cell 2</td>
<td>cell 3</td>
</tr>
<tr>
<td>cell 4</td>
<td>cell 5</td>
</tr>
<tr>
<td>cell 6</td>
<td>cell 7</td>
</tr>
</table>

colspan
cell 1 cell 2
cell 3 cell 4 cell 5

<table>
<tr>
<td>cell 1</td>
<td colspan=2>cell 2</td>
</tr>
<tr>
<td>cell 3</td>
<td>cell 4</td>
<td>cell 5</td>
</tr>
</table>

colspan
cell 1 cell 2 cell 3
cell 4

<table>
<tr>
<td>cell 1</td>
<td>cell 2</td>
<td>cell 3</td>
</tr>
<tr>
<td colspan=3>cell 4</td>
</tr>
</table>