Back

Photoshop 4.0

Har du Photoshop 3.0 finns det en plug-in som heter Gif89 export. I senaste versionen 4.0 är denna inbygd i programmet. Du hittar den under menyvalet Arkiv/Exportera och välj Gif89a Export. Här har du möjlighet att med hjälp av droppern (pipetten) välja flera nyanser som skall göras transparenta. Välj om bilden ska sparas som interlaced och klicka på OK, spara sedan bilden via File/Save.