*

Du kan leka med tabellens ytterkanterna. Detta ingår i HTML 4.0 men stöds ej av Netscape. Anger du förutom detta nedan även border=värde i pixel så gäller bara border de yttre kanterna, i Netscape som vanligt hela tabellen. Attributet för att ange vart kanten ska visas heter frame= och värdena du kan hänga på är:

   
   void   ger inga ytterkanter - standard
   above   kant på ovansidan
   below   en kant under tabellen
   hsides  både över- och underkant
   lhs    kant på vänster sida
   rhs    kant på höger sida
   vsides  både vänster- och högersida
   box    hela tabellen är inramad - som border

Du kan också påverka de inre linjerna med attributet rules= och dessa värden kan du hänga på är:

   
   none   inga inre linjer
   rows   linjer mellan varje tabellrad   
   cols   som ovan mellan varje tabellkolumn
   all    visar alla linjer

Cell 1 Cell2 Cell 3

<table frame=box rules=none>
<tr><td>Cell 1</td>
<td>Cell 2</td>
<td>Cell 3</td></tr>
</table>

Cell 1 Cell 2 Cell 3
Cell 4 Cell 5 Cell 6

<table frame=vsides rules=cols>
<tr><td>Cell 1</td>
<td>Cell 2</td>
<td>Cell 3</td></tr>
</tr>
<tr><td>Cell 4</td>
<td>Cell 5</td>
<td>Cell 6</td></tr>
</table>

*