*Tillbaka

Detta exempel består av två scripter, ett lägger du inom head och ett inom body. Scriptet nedan lägger du in inom <head>-taggarna.
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!--
var skriv=prompt ("Skriv in ditt namn:","namn");
//-->
</script>

Då kommer ovanstående text fram på sidan. Precis där du satte in script nummer två som ser ut så här. Tänk på att det blir en oavsiktlig radbrytning i exempelkoden, allt på samma rad som document.write ska ligga på en rad i editorn.
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!--
document.write ("<H1>Välkommen, "+ skriv + " till min hemsida.</H1>");
//-->
</script>