Tillbaka

Ett script för 8 midi-filer att spelas upp slumpmässigt i bakgrunden. För att undvika problem med en del Netscape så lägg scriptet inom body-taggarna, direkt under och _inte_ inom head som vanligt. Låtarna finns som zip, klicka här!

<script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!--
var nummidi = 8
day = new Date()
seed = day.getTime()
ran = parseInt(((seed - (parseInt(seed/1000,10) * 1000))/10)/100*nummidi + 1,10)

if (ran == (1))
midi=("countdown.mid")
if (ran == (2))
midi=("bladerun.mid")
if (ran == (3))
midi=("jarre.mid")
if (ran == (4))
midi=("levis.mid")
if (ran == (5))
midi=("majortom.mid")
if (ran == (6))
midi=("nin.mid")
if (ran == (7))
midi=("rush.mid")
if (ran == (8))
midi=("vanhalen.mid")

document.write('<embed src= "' + midi + '" width=1 height=1 autostart=true hidden=true>')
// -->
</script>