Tillbaka

Bildpar döpt till knapp1, startbild brev.gif
Bildpar döpt till knapp2, startbild hus.gif
Bildpar döpt till knapp3, startbild ljus.gif
Bildpar döpt till knapp4, startbild mus.gif

Detta script är långt, html-filen och bilderna finns som en zip-fil så att du kan sitta hemma i lugn och ro och testa, ladda ned den här.. Detta script förutsätter att bilderna är lika stora till höjd och bredd. Det enda du behöver ändra på i scriptet är det jag skrivit in i kommentarerna i källkoden och visar exempel på nedan. Sedan har det en ny teknik att sålla bort de browsers som ej kan hantera Image i JavaScript 1.1 och det är bra. Scriptet har en kille som heter Bengt J Lindström gjort så behåll den copyright-informationen i scriptet.

Namnge varje bildpar, här knapp1, knapp2 osv, ska du lägga till fler bildpar så se till att du namnger dem lika på de ställen där det ska anges både i scriptet och i länken. Skriv in namnet på den bildfil som ska vara vid start och vid onMouseOut (samma fil - här i exemlet brev.gif). Sedan bildfilen som ska ersätta den andra vid onMouseOver, här brev1.gif.
loadImage("knapp1","brev.gif","brev1.gif");

Själva anropet görs i body med en vanlig länk, tänk på att det här blir oavsiktliga radbrytningar här i exempelkoden:
<a href="http://www.tele2.se" onMouseOver="gotFocus('knapp1'); window.status='Text i statusraden'; return true" onMouseOut="lostFocus('knapp1')"><img src="gifs/brev.gif" width=50 height=50 border=0 name="knapp1"></a>