Tillbaka

Texten i detta stycke blir blå, fetstil och 15 pt.

Vad beror det på?? Jo , framför stycket ovan skrev jag i editorn istället för enbart <p>
<p style="font: bold 15pt; color: red">
Men detta stycke blir inte blått utan enligt standard, dvs enbart <p> och då med browserns standard-font/storlek samt textfärg angiven i body. Vill du bara ha några ord blåa har du koden för det här,
<span style="color: blue">några ord blåa</span>

<table style="background: yellow" border=1>
<tr>
<td>Bakgrunden</td>
<td>är gul</td>
</tr>
</table>

Bakgrunden är gul

Denna stycke har ett indrag på en centimeter. Det har fixats via
<p style="text-indent: 1cm">
Länken nedan har en gul färgad *box* och detta har angivits via
<a style="background-color: yellow" href="styltext.html#Exempel">Tillbaka</a>

Tillbaka