Tillbaka

Metod 1

Så här kodar du i dokumentets huvud när du länkar till en extern .css-fil.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title> Min hemsida </title>
<link rel=stylesheet href="din_fil.css" type="text/css">
</head>

egenmall.css

Sedan gör du en mall i förslagsvis Notepad, se bilden ovan, och spar ned den som en .css fil, rent text. Givetvis kan du döpa den till vad du vill, ex. guttaperka.css eller mall.css.


Denna externa fil anropas när dokumentet laddas in och formaterar dokumentet enligt angivelserna. Denna exempel-mall anger att html-dokumentet ska ha en höger- och vänstermarginal på 15% och bakgrundsfärgen ska vara vit. Rubriker (h1) ska vara blå, centrerade, typsnitt Arial eller Helvetica och 30 punkter storlek. Länkarna ska icke ha någon understrukning, samt ha en *hover*-effekt, dvs när musen förs över den ska länken bli röd, syns bara i Explorer. Text i stycke (p) och tabellceller (td) ska vara svart, teckensnitt arial eller Helvetica samt 12 punkter. Avgränsarna (hr) ska vara blåa, syns bara i Explorer.


En tabellsom ska ha
lika text-*stajl* som i <p>

Tillbaka