TILLBAKA

Tänk på att denna meny-box förutsätter att din besökares web-läsare kan hantera javascript. Eller har den funktionen aktiverad. Så någonstans bör du ha andra vanliga klickbara länkar kanske. Denna meny-box passar både till lokala länkar samt till länkar ute på nätet, även frames. Ska du länka inom ditt ramverk, se Meny-box i frames. Tänk på att det blir oavsiktliga radbrytningar i exempelkoden.

<form action="*">
<select name="list">
<option selected value="graftext.html">grafik
<option value="texttext.html">text
<option value="http://hem.passagen.se/atiger/">njuffar
<option value="htmltext.html">html
</select>
<input type=button value="Gå!" onclick="top.location.href=this.form.list.options[this.form.list.selectedIndex].value">
</form>