Back

Lview

Välj i menyraden Retouch (R)/Background color. I den dialogrutan som kommer fram ser du en färgpalett med bildens olika färgnyanser. Bocka i kryssrutan Mask selecting using och välj sedan vilken "maskfärg" du vill ha Black eller White. Är bakgrunden ljus väljer du Black. Nu ska du i färgpaletten markera den färg du vill göra transparent. Det område som inte kommer att bli transparent "maskas". När du är nöjd klicka på OK, välj ur menyraden File (F)/Save As, markera filformat Gif89a och spara filen.