<- <- Tillbaka

Jag har en loggfil som läser av vilket operativ-system och vilken browser mina besökare har. Så här kan du alltid hitta senaste statistiken över bl.a "kriget" mellan Netscape och Microsoft. Som kuriosa kan nämnas att i april 97 var skillnaden NS 70.1 mot MSIE 28,9.

Maj 2002
97% av alla besökare har numera MSIE.
Det fördelar sig likt nedan:
53 % MSIE 5.*
44 % MSIE 6.*
resten är Netscape (mestadels)
samt bl.a Opera.

April 2006
Fiefox börjar ta in på IE.
IE7 - 0.6%
IE6 - 58.8%
IE5 - 5.3%
Firefox - 24.5%
Mozilla - 2.4%
Netscape - 0.5%
Opera - 1.5%

Maj 2007
Internet Explorer 52%
Firefox, Mozilla und Netscape 45%
Opera 3%