Du kan kombinera text och tabeller på ett snyggt sätt.
Du bestämmer först vart tabellen skall justeras.
Det gör du via <table align=left>
eller <table align=right>.
Glöm ej att skriva tillägget <br clear=all>
om du vill att fortsättningen av texten skall radbrytas till
närmsta lediga rad, se nedan.

Via attributet
align=left i table
är tabellen åt vänster
efterföljande text åt höger
Texten hamnar till höger om tabellen, snyggt och prydligt. För att bryta justeringen används
<br clear=all>
Här kommer nästa rad.

<table align=left>
<tr>
<td>cellens innehåll</td>
</tr>
</table>
Texten hamnar till höger om tabellen, snyggt och prydligt.
<br clear=all>
Här kommer nästa rad.


Via attributet
align=right i table
är tabellen åt höger
efterföljande text åt vänster
Texten hamnar till vänster om tabellen, snyggt och prydligt. För att bryta justeringen används
<br clear=all>
Här kommer nästa rad.

<table align=right>
<tr>
<td>cellens innehåll</td>
</tr>
</table>
Texten hamnar till vänster om tabellen, snyggt och prydligt.
<br clear=all> här kommer nästa rad.


Tabellen är
placerad i standard-läge

Nu har jag inte kodat vart texten eller tabellen skall placeras så då blir det så här, efterföljande innehåll placeras under tabellen.