Med dessa knappar kan du länka vidare. Men tänk på att alla dina besökare inte har läsare som klarar av javascript. Fast knappar är ju alltid kul att trycka på. ;-) Effekten av top.location blir samma som target="_top" i frames, dvs nya sidan visas i fullskärm. Tänk på att dessa form-buttons presenteras olika i MSIE och NS. Bästa resultat fås om man har ungefär lika många bokstäver i orden som står i value=Knappens_text. Annars får du peta in lite mellanslag före och efter ordet för att få knapparna i NS att bli lika stora. Behöver du mer än ett mellanslag vet du att   ger bästa resultat. Tänk på att det kan bli oavsiktliga radbrytningar i exempelkdoen nedan.

<form action="*">
<input type="button" value="Index" onClick="top.location='index.html'">
<input type="button" value="Länkar" onClick="top.location='lank.html'">
</form>

Om du har frames och vill styra in länkarna i ett speciellt fönster får du använda parent.frames[x].location.
Kolla under Frames / Meny-box i frames för att se hur man räknar fönstren:
<input type="button" value="Tips" onClick="parent.frames[2].location='tipstext.html'">