TILLBAKS

En helt meningslös grej men ganska kul. En liten klocka längst ned till vänster på namnlisten. Funkar i moderna browsers. Lägg in nedanstående inon head-taggarna!

<script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!--
var timerID = null;
var timerRunning = false;
function stopclock ()
{
if(timerRunning)
clearTimeout(timerID);
timerRunning = false;
}
function showtime () {
var now = new Date();
var hours = now.getHours();
var minutes = now.getMinutes();
var seconds = now.getSeconds()
var timeValue = "" + ((hours >12) ? hours -12 :hours)
timeValue += ((minutes < 10) ? ":0" : ":") + minutes
timeValue += ((seconds < 10) ? ":0" : ":") + seconds
timeValue += (hours >= 12) ? "" : ""
window.status = timeValue;
timerID = setTimeout("showtime()",1000);
timerRunning = true;
}
function startclock ()
{
// Make sure the clock is stopped
stopclock();
showtime();
}
//-->
</script>

Sedan anropas scriptet via, observera att det blir oavsiktlig radbrytning i exempelkoden nedan
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000" onload="startclock(); timerONE=window.setTimeout">