Du kan justera texten/bilder osv. horisontellt i hela raden eller i en cell.
align=center/right, left är default och behöver ej anges. Vill du justera innehållet vertikalt använder du valign=top/bottom, middle är default och behöver ej ange

<td align=right>
<td align=center>
left, standard
<td valign=top>
<td valign=bottom>
middle, standard
<td valign=top align=center>
<td valign=bottom align=right>
inget align eller valign angivet i td
<td valign=top align=right>
<td valign=bottom align=center>