* Tillbaka

<img usemap="#map" src="bild.gif" alt="Image-map" border=0 height=300 width=350>

<map name="map">
<area shape=rect coords="23,32,182,119" href="njuffar.html" alt="njuffar">
<area shape=rect coords="13,212,123,289" href="kryp.html" alt="kryp">
<area shape=rect coords="223,20,320,120" href="ego.html" alt="ego">
<area shape=rect coords="88,156,192,186" href="laenk.html" alt="länk">
<area shape=rect coords="239,170,337,260" href="valp.html" alt="valp">
<area shape=default nohref>
</map>

image map njuffe kryp ego lšnkar valp

| Fästingar, Borrelia | och TBE | Köpa valp, valpbroschyr | Newfoundlandshundar | Länkar | Vem är Annica Tiger | E-mail |