Tillbaka!

Tack för alla svar!
Flertalet tycks fortfarande anse att de vill ha kontroll över sin kodning eftersom de valt att kryssa i texteditor som sitt val. Många har även angett ett andra alternativ. Men om jag skulle gå efter kommentarerna anses WYSIWYG-editorer vara ett mindre bra alternativ för de flesta. Notera att de alternativen som har fått 1 röst även de innehåller många bra editorer. Emacs och Arachnophilia, puh vilken stavning :) har ett gott rykte, så även Notespad och SuperNoteTab.

 
Texteditor 65
HomeSite 40
FrontPage 26
Netscape 23
FrontPad  6
HotDog  4
SuperNoteTab  3
PageMill  3
Arachnophilia  2
Word  2
WebEdit  2
HtmlEd

 2

Aspire
EditPad
Emacs
MS ActiveX ControlPad
Codewright
Einstein HTML Pro
FlexEd
Claris Homepage
HTML3.exe
HTMLwrit.exe
CoffeCup
Turbo Pascal 7.0
Pagespinner
1-4-all
Notespad
BBEdit Lite
WebPen
MS Works
GoLive CyberStudio
EditPad
BED1
AOL-press
WebExpress
Joyhtml
JN´s HTML Editor
Net Objects Fusion
 1