Tillbaka

Varför inte låta din besökare få bestämma bakgrundsfärg. Tänk bara på att ta bort den färgen som har samma färg som bokstäverna på din hemsida. Nu har jag inte rödmarkerat här men det du kan ändra på är alla färgnman och lägga in dess hexadecimala koder som exemplet nedan visar.

<form action"*">
<select name=clr onchange="document.bgColor=this.options[this.selectedIndex].value">
<option value="#ffff00">gul
<option value="#ff0000">röd
<option value="#0000ff">blå
<option value="#33ff33">vårgrön
<option value="#33cc00">grå
<option value="#33ffff">turkos
<option value="#996600">brun
<option value="#cc33ff">lila
<option value="#ffffcc">vete
<option value="#ffcc99">solbrun
<option value="#dddddd">silver
<option value="#ffccff">rosa
<option value="#990000">mörkbrun
<option value="#00ccff">ljusblå
<option value="#ffcccc">lax
<option value="#999999">grå
<option value="#ff9900">orange
<option value="#000000">svart
<option value="#ffffff" selected>vit
</select>
</form>