Tillbaka

<META http-equiv="Page-Enter" CONTENT="RevealTrans(Duration=4,Transition=2)">
<META http-equiv="Page-Exit" CONTENT="RevealTrans(Duration=3,Transition=4)">

Meta-taggarna ska ligga inom HEAD-taggarna.
Page-Enter=När sidan laddas in
Page-Exit=När sidan lämnas
Duration=4=Hur länge det ska vara, anges i sekunder
Transition=1=Vilken typ av övergång, se exempel nedan.

0 Box in.
1 Box out.
2 Circle in.
3 Circle out.
4 Wipe up.
5 Wipe down.
6 Wipe right.
7 Wipe left.
8 Vertical blinds.
9 Horizontal blinds.
10 Checkerboard across.
11 Checkerboard down.
12 Random dissolve.
13 Split vertical in.
14 Split vertical out.
15 Split horizontal in.
16 Split horizontal out.
17 Strips left down.
18 Strips left up.
19 Strips right down.
20 Strips right up.
21 Random bars horizontal.
22 Random bars vertical.
23 Random.

Tillbaka