Tillbaka

Många undrar samma sak och även om det står i guiden under avsnittet Style Sheets så verkar det vara av nöden att upprepa det. Lägg koden nedan inom dina HEAD-taggar. A:Hover gör att i MSIE får länkarna en annan färg när man för musen över dem, här nedan får de färgen röd (red). Under det deklareras att länkarna ej ska vara understrukna, dvs text-decoration: none

<STYLE TYPE="TEXT/CSS">
<!--
A:Hover { color: red }
A {text-decoration: none }
-->
</STYLE>