Tillbaka

Många vill ha en egen liten ikon bredvid bokmärket/www-adressen i Explorer. Det är inte så svårt faktiskt. Du kan ladda ned ett litet program där du kan skapa din egen ikon. Ett exempel på det är HappyIcon, det finns på bl.a Tucows - där under rubriken Multimedia Tools/Image Editors. Annars kan du skapa din egen ikon på http://www.favicon.com/. Ikonen ska vara 16 x 16 pixlar och heta favicon.ico.

När du skapat din ikon ska du lägga den i *rooten* på din hemsidesplats, dvs första mappen där du har din index.htm, din hemsidas startsida vanligtvis (din default-fil). Explorer letar med automatik upp din ikon om den finns på plats och exponerar den. Observera att om man tömmer cachen så försvinner ikonen och den gamla vanliga ikonen kommer tillbaks. Du kan lägga ikonen på annan plats men måste då ange en sökväg till ikonen, enligt nedan. Detta kan även vara använbart om du har många mappar på din hemsida och vill att ikonen ska visas även längre ned i katalogstrukturen. Du lägger detta nedan inom dina HEAD-taggar.
<LINK REL="SHORTCUT ICON" href="http://www.din_adress/favicon.ico">