<- <- Tillbaka!

Du kan använda enligt specifikationen (reservation för variationer beroende på typ av mobil):
<em>Betonad text</em>
<strong>Starkt betonad text</strong>
<i>Kursiv text</i>
<b>Fetstil</b>
<big>Större text</big>
<small>Mindre text</small>

Formattera text: <br/> - radbrytning
<p>
Ett stycke
</p>
Du kan använda enkla tabeller, se mer detaljerade specifikationer hos WapForum eller Nokias Toolkit.

Input-rutor, där text, värden ska fyllas in samt select/option kan användas. Här utan omgivande FORM-tagg som vi annars är vana vid att alltid använda. Det finns en hel del nya attribut, se mer detaljerade specifikationer hos WapForum eller Nokias Toolkit:
<input name="kg" title="Vikt i kg:" value=""/>

Du länkar exempelvis via:
<anchor title="Information">Information<go href="info.wml"/>
</anchor>

Du kan använda do-elementet som ger olika menyval beroende på vilken type du väljer:
<do type="options" label="Menyval">
<go href="vikt.wml"/>
</do>

Du kan använda "history-stack" för att komma till föregående sida/kort via:
<do type="prev" label="Tillbaka">
<prev/>
</do>

Du kan ange ett Next-alternativ (det blir ett val i menyn som måste väljas som här heter Next):
<do type="accept" label="Next">
<go href="#card2"/>
</do>

Du kan automat-länka till ett nytt kort/ny sida efter en viss tidsrymd via ontimer:
<card id="card1" ontimer="#card2" title="Introduktion">
<timer value="25"/>

En bild kodar du in via:
<img src="tecknad.wbmp" alt="En Tiger"/>

<- <- Tillbaka!