<- <- Tillbaka!

Detta är väl inget perlscript som skulle orsaka att en perl-guru gick i extas :). Men enkelt, lätt och det fungerar. Observera de ändringar som gjorts för att anpassa det till WAP-sidan. En ny Content-typ samt de print-rader som skriver in de WML-taggar som erfodras.

En länk till detta script skulle kunna se ut så här:
<anchor>Joke<go href="/cgi-bin/joke.pl"/>
</anchor>

Då anropas joke.pl som hämtar ur en textfil text.txt en slumpad rad och skriver in det via $urlarna[int rand $index]

text.txt

#!/bin/perl
$url="text.txt";
open (LISTA, "$url");
$index=@urlarna=<LISTA>;
srand($^T);
close(LISTA);
print "Content-type: text/vnd.wap.wml\n\n";
print "<?xml version=\"1.0\"?>\n";
print "<!DOCTYPE wml PUBLIC \"-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN\" \"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml\">\n";
print "<wml><card id=\"card1\" title=\"Joke\"><p>\n";
print "$urlarna[int rand $index]\n";
print "<br/><anchor>Huvudmeny<go href=\"http://www.atiger.nu/wap/index.wml#card3\"/></anchor>\n";
print "</p></card></wml>";

<- <- Tillbaka!