back Tillbaka

I exemplet nedan har jag satt border=1 bara för att förtydliga.

<table>
<thead>
<tr>
<td>tabellhuvud</td>
</tr>
</thead>
<tfoot>
<tr>
<td>tabellfotnot</td>
</tr>
</tfoot>
<tbody>
<tr>
<td>tabellcell</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Ger detta resultat som inte ser så mycket ut för världen :).

tabellhuvud
tabellfotnot
tabellcell

Med thead kan du gruppera rubrikrader. Meningen är att rubrikrader via thead ska vara synliga vid scrollning under längre tabeller samt förekomma i början vid varje sida av utskrift av långa tabeller.

Med tfoot kan du gruppera fotnotrader. Trots att fotnoten ska visas sist i tabellen ska själva tfoot ligga efter thead och före tbody i koden. Meningen är att fotnotradet via tfoot ska vara synliga vid scrollning under längre tabeller likt thead ovan.

Med tbody kan du gruppera datarader, man kan gruppera med flera tbody i en table. Elementet tbody är obligatoriskt dock icke om tabellen bara innehåller ett tbody-element och inget thead och tfoot.

back Tillbaka