Kevin

Fint träd!

Klicka här för att stänga så du kan se texten under!

<- <- Tillbaka!

Visa lagret igen!
För att få lagrets bakgrund gult måste man ange detta både för MSIE via background-color: yellow samt för NS via layer-background-color: yellow. Om man inte anger width i ett skikt kan det i exempelvis Netscape bli bra mycket bredare än avsett och tvärtom i MSIE, så ange detta om du vill precisera och styra hur det ska se ut i browsern.

Så här kodar du lagret!
<div id="lager" style="position: absolute; top: 10px; left: 50px; width: 250px; background-color: yellow; layer-background-color: yellow">
<img src="bild.gif" width=150 height=125 alt="Alt-text">
<p align=center> Fint träd!
<p>
<a href="javascript:hide('lager')">
Klicka här för att stänga så du kan se texten under!</a>
</div>

Scriptet nedan lägger du inom head-taggarn i ditt dokument. Här har du två funktioner, en hide och en show som anropas om du vill dölja alternativt visa lagret. Läs mer om detta under avsnittet Synligt, osynligt.
<script type="text/javascript" language="JavaScript">
<!--
function hide(id)
{
if (document.layers)
document.layers[id].visibility = "hide"
else if (document.all)
document.all[id].style.visibility = "hidden"
}
function show(id)
{
if (document.layers)
document.layers[id].visibility = "show"
else if (document.all)
document.all[id].style.visibility = "visible"
}
//-->
</script>

När du ska anropa functionen hide eller show anger du elementets/lagrets id i länktaggen som nedan:
<a href="javascript:show('lager')">Visa</a>
<a href="javascript:hide('lager')">Dölja</a>

<- <- Tillbaka!