<- <- Tillbaka!

Skalmans klocka!


Jag vill se koden!
I en del browsers fungerar inte denna länk, då får du gå till Visa och sedan välja Källa.

Skalmans mixer!
Skriv in två ord och de blandas sedan ihop.
Bra när fantasin tryter ex. vid lösenordsbyte.
Lägg nedanstående script inom HEAD-taggarna.

<script language="javascript" type="text/javascript">
<!--ÄNDRA INGET OM DU INTE VET VAD DU GÖR!!!!
// LÅT STÅ ANNARS BRYTER DU MOT SVENSK(och internationell) COPYRIGHTLAG
// script gjort av Linus Berglund redhotbassoon@hotmail.com
var mes=prompt("Vilka namn vill du blanda(NAMN1)","");
var mes2=prompt("Vilka namn vill du blanda(NAMN2)","");
var i=0;
var a=0;
status_visar="";
text=mes;
text2=mes2;
start();
function start(){
status_visar+=text.substring(i,i+1);
status=status_visar;
i++
setTimeout("start2()", 200);
//<-- 200 är snabbheten på uppskrivningen i statusraden ändra om du vill
}
function start2(){
status_visar+=text2.substring(a,a+1);
//<-- nu skrivs VARJE bokstav ut i namnen som man blandar. ändra "a" till "i" om du vill att det ska vara varannan istället
status=status_visar;
a++;
//<-- nu skrivs VARJE bokstav ut i namnen som man blandar. ändra "a" till "i" om du vill att det ska vara varannan istället
setTimeout("start()", 200);
//<-- 200 är snabbheten på uppskrivningen i statusraden ändra om du vill
}
//-->
</SCRIPT>