Ta mig tillbaks, tack!!!!

Detta är ett script för att slumpa fram bilder på sidan. Klicka på Reload/Uppdatera-knappen i din browser så kommer du att se att det blir nya bilder hela tiden. Vill du använda detta script får du EJ ta bort copyright-informationen nedan, det är en duktig kille som heter Dan Löfquist som gjort detta script och det bör han få *credit* för, eller hur! Så respektera detta och låt raderna ligga kvar intakt i scriptet. Du kan ändra det som jag rödmarkerat. GLÖM INTE att det måste vara enkel-*fnuttar* - ' inom strängen, se nedan. Du kan lägga till fler rader om du vill, hur enkelt som helst. Tänk på att de i editorn ska ligga på en rad, varje sträng för sig som nedan! Lägg bara till x antal av denna rad under varandra:
addQuots ("<img src='bild.gif' width=65 height=71 alt='bild'>");
Lägg scriptet inom head-taggarna, glöm ej att anropa funktionen via ett anrop inom body-taggarna, se längre ned.

<script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!-- Hide script from older browsers
// QuoteRandomizer written by Dan Löfquist
// at Namespace Consulting AB
// (http://www.namespace.se)
// Let this message stay intact if you want to use this script.
// Internal functionallity used by the quoterandomizer.
var quotes = new Array();
var numberOfQuotes = 0;
var quotes = new Array();
var numberOfQuotes = 0;
function addQuots(quote)
{
quotes[numberOfQuotes++] = quote;
}
// Add quotes
addQuots ("<img src='bild.gif' width=65 height=71 alt='bild'>");
addQuots ("<img src='bild1.gif' width=65 height=71 alt='bild1'>");
addQuots ("<img src='bild2.gif' width=65 height=71 alt='bild2'>");
addQuots ("<img src='bild3.gif' width=65 height=71 alt='bild3'>");
addQuots ("<img src='bild4.gif' width=65 height=71 alt='bild4'>");
// end hiding contents -->
</script>

Sedan inom body-taggarna lägger du denna kodsnutt!

<script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!--
document.write(quotes[Math.round(Math.random()*(quotes.length-1))]);
// -->
</script>