TILLBAKA

Tänk på att denna meny-box förutsätter att din besökares web-läsare kan hantera javascript. Eller har den funktionen aktiverad. Så någonstans bör du ha andra vanliga klickbara länkar kanske. Denna meny-box passar både till lokala länkar samt till länkar ute på nätet, även frames. Ska du länka inom ditt ramverk, se Meny-box i frames. Tänk på att det blir oavsiktliga radbrytningar i exempelkoden. Som första val kan du ha ex. Meny och en länk som bara laddar om sidan.

Inom dina head-taggar lägger du detta script, inget ska ändras i detta.
<script language=JavaScript type="text/javascript">
<!--
function en(form,callingField)
{
top.location.href=form.till.options[form.till.selectedIndex].value
}
// -->
</script>

Sedan kommer meny-boxen.
<form action="*">
<select name="till" size=1 onChange="en(this.form, this.name);">
<option selected value="menybox1.html">Meny
<option value="graftext.html">grafik
<option value="texttext.html">text
<option value="http://hem.passagen.se/atiger/">njuffar
<option value="htmltext.html">html
</select>
</form>