*

I Paint Shop Pro

Ser du den *fiktiva* fyrkanten jag ritat upp runt ordet Länkar som jag vill göra en rect av? Den gjorde jag med knappen under den som är intryck till vänster. Den knappen som nu är intryckt på bilden ovan till vänster är den du kan använda för att få fram dina kordinater. Sätt krysset i övre vänstra hörnet, då kan du se längst ned två koordinater (på bilden 78,141) - då har du första koordinatparet och sätt sedan krysset i nedre högra hörnet för att få fram de två sista siffrorna, det skulle kunna se ut så här då,

<area shape=rect coords="x,y,x,y" href="fil.html" alt="alt-text">
<area shape=rect coords="78,141,192,186" href="fil.html" alt="alt-text">