Tiger Tiger Tiger

<- <- Tillbaka!

I Netscape ligger bilderna snyggt ordnade på varandra men i Explorer som inte kan hantera taggen layer ligger de bredvid varandra och är inte alls positionerade. Koden ser ut så här:
<layer top=0 left=0><img src="bild.gif" width=65 height=71 alt="alternativtext"></layer>
<layer top=20 left=20><img src="bild.gif" width=65 height=71 alt="alternativtext"></layer>
<layer top=40 left=40><img src="bild.gif" width=65 height=71 alt="alternativtext"></layer>