*

Tiger Tiger

I bl.a Netscape kan du sen ett litet länkat streck efter andra bilden här ovan.
Det kan vara svårt att få bort om man inte vet vad det beror på. Orsaken till att
strecket visas är att det är en radbrytning i editorn före sluttaggen </a>

<a href="fil.html">
<img src="bild.gif" border=0 height=140 width=140 alt="Ett djur"></a>

ger ingen länkat streck men det blir det om man gör som nedan.
<a href="fil.html">
<img src="bild.gif" border=0 height=140 width=140 alt="Ett djur">
</a>