<- <- Tillbaka!

Varför inte en egen liten web-TV, kolla här. Filen red.htm är bara för utfyllnad och markera kanten på TV:n, address.htm är avsedd fär länkar och content.htm är där innehållet laddas in, själva TV-ytan.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Frameset//EN">
<html>
<head>
<title></title>
</head>   
<frameset cols="10%,*,10%" framespacing=0 border=0 frameborder=0>
<frame src="red.htm" name="left" noresize scrolling=no>
<frameset rows="8%,*,15%">
<frame src="red.htm" name="top" marginheight=0 noresize scrolling=no>
<frame src="content.htm" name="content" noresize>
<frame src="address.htm" name="address" noresize scrolling=no>
</frameset>
<frame src="red.htm" name="right" noresize scrolling=no>
</frameset>
</html>